วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2556

โอวาทซ้อนโอวาทของแท้

โอวาทซ้อนโอวาทของแท้


^^จากภาพบน^^


โอวาทแห่งความเป็นจริง (๑)ประทับทิพยญาณ ณ พระตำหนักกำจัดมารเดียรถีย์เอกอนุตรธรรมมรรค

พระราชอาณาจักรไทย

ล้มตะเกียง ล้างมลทิน

โละผีมาร ต้านเดียรถีย์

ช่วยคนดี กลับจิตรใจ

สอนครั้งใหญ่ ซ้อนโอวาท ฯ

..........................................................


มารเหล่าร้าย ภัยใหญ่ แห่งเมืองพุทธ

อนุตรธรรม นำมิจฉา มารวิถี

บิดเบือนพุทธ ฉุดปัญญา ประชาชี

หลงเชื่อผี เปรตอสูร ผ่านเข้าทรง

แจกสามสิ่ง สัญลักษณ์ สกปรก

ขู่นรก ลวงสวรรค์ พลันพาหลง

สร้างตำนาน ปลอมนิพพาน พาเข้าพง

ชาวพุทธปลง พุทธย่อมลง สิ้นสูญเอย ฯ

เราคือ 

คณะตีแผ่ความจริง ลัทธิอนุตรธรรมจอมปฏิรูปปลอมปนพระศาสนา

คณะแห่งเรา ออกปรกโปรดแทนฟ้า ไม่มีการรับบัญชา

ไม่รับการว่าจ้าง ไม่สนผลประโยชน์ ไม่มุ่งค้ากำไร (ไม่ต้องเปิดร้านเจจัดฉาก)

ไม่แอบอ้างหน้ากากบังหน้า ไม่กราบไหว้สรณะอื่นนอกจากพระรัตนตรัย

ไม่เสแสร้งแสดงหน้ากากผู้ดีจอมปลอมโกหกหลอกลวงผู้ใด

หวังกระทำการลงไปด้วยความสำนึกหน้าที่พุทธศาสนิกชน ปกป้องพระศาสนาจากมารเดียรถีย์

แลเปิดประตูสัมมาทิฏฐิแก่ผู้พอจะช่วยได้ ตามเหตุปัจจัย และวาสนา ด้วยความหวังดีเป็นที่ตั้ง ฯ

...............................................

       เมื่อกราบพระรัตนตรัยแล้ว               จึงสำแดงกายภาคปราบ

       ผินหน้าออกสู่ทุกสารทิศ                 เป่าลมปากสู่ไฟตะเกียง

       บรรจงเทน้ำมันใสลงสู่ปฐพี              พลันดึงไส้ตะเกียงลงถังขยะ 
  
       เรียกซาเล้งรับชั่งน้ำหนักทองเหลือง   แล้วน้อมส่งเสด็จ ฯ

เชิญพระอนุตรธรรมมารดา จงเสด็จกลับสู่มารพิภพ พร้อมด้วยลูกหลานปีศาจอสูรกาย ผู้แอบอ้างซึ่งนามแห่งพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ พระอริยเจ้าทั้งหลาย จงอย่าได้กลับมา เพื่อสร้างบาปเวรอันหนัก 
ชั่วกาลนาน ฯ

......................................................

หมายเหตุ ~ ลัทธินี้ มักแอบอ้างเอา พระศรีอาริยเมตไตรย 
พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (กวนอิมผู่ซา ~ ลัทธิเรียกว่า หนานไห่กู่ฝอ)
พระอรหันตเจ้าจี้กง (ลัทธิมักเอามาเข้าทรงชูโรง)ฯลฯ

นี่เป็นพระโอวาท ซ้อนพระโอวาท ฉบับใหญ่ ของคณะตีแผ่ฯ 
แม้ไม่ต้องอ้างมารก็ทำได้ !!!!!!!!!!^^จากภาพบน^^
โอวาทแห่งความเป็นจริง (๒)

วิถี ทาง อัน ทราม พา จม หลง ผิด ติด บ่วง ภัย มารยา

อนุตร มาร ย่อม มี สาม สิ่ง ใช้ อ้าง ชื่อ สร้าง ชอบ ธรรม์

คน เชื่อ ตาม สิ่ง เท็จ ให้ ผัน พลัน พ้น จาก พุทธ มรรค

ปิด ใจ มืด มัว พินิจ ธรรม ปลอม พา เห็น ผิด เป็น ชอบ

หาก ยอม ปลง ย่อม พ่าย อนุตร ธรรม มาร กอบ กลืน ธรรม วินัย

จึง ชี้ เผย ให้ ปวง ชน รับรู้ เรื่อง อนุตร ธรรม กับ ความจริง

ถึง เหตุ ชักนำ ร้าย เหลือ หาก ยัง นอนใจ ย่อม เกิด มหันต ภัย

พระ ศาสน์ อัน สูงส่ง คง พินาศ ด้วย มาร แฝง เข้า ทำลาย หนัก

ชั่ว ลูก สืบ หลาน ไม่ พบ ซึ่ง พระ ธรรม อัน วิสุทธิ์ พร้อม

จัก กล่าว แจ้ง เป็น เวร กรรม แห่ง สัตว์ ผู้ มาก ด้วย มลทิน

การ โปรด คน หลง ยึดถือ สิ่ง ชั่ว ว่า ดี เป็น การ ยากยิ่ง

เพราะ สำนึก คุณ พุทธ ธรรม จึง หวัง คน หลง ผิด แจ้ง จริง

อัน ช่วง อายุ ศาสน์ นาน หนัก ภัย ชักนำ มล้าง ให้ สูญ สิ้นได้

แม้น พบ อุปสรรค อีก ขวาก หนาม มา สู่ ย่อม ทน กอปร กิจ

"ประจักษ์ ชี้ นาม หมู่ เหล่า ผี เจ้า อสูร จอม ปีศาจ มาร อัน"

อ้าง แอบ แสดง เป็น สิ่ง สูง ลวง หลอก คน หลง เชื่อ ตาม

ปน ปลอม ทอง กับ กรวด สอน ธรรม ปฏิรูป เพราะ หวัง ประโยชน์ ผล

อ้าง เจ จัก ฉาก หลง ผิด ถลำ ร้าย มาร แฝง ฝัง ร่าง 

สาวก ห่าง มรรค ไกล ผล เวร บาป ยัง คง ตาม ผูก ติดไว้

สิ่ง ถูก กลับ ต้าน ยึด แนว ทาง มาร หนุนนำ ให้ ขวาง ปัญญา

ไฉน พา จิต ตน ตาม "มาร ลู่ กง ฉัง จื่อ ซี ร้าย"

เทพ ปลอม เหลือ คณา จัก กิน ชีพ เคี้ยว กลืน ถูก ย่อม สลาย 

สิ้น หนัง เนื้อ กระดูก ถูก สูบ ถ้วน วิญญาณ จัก เป็น มาร กาย

สิ่ง ท้าย ย่อม สบ ทุกข์ ใน อบาย ภูมิ นรก ชั่ว กาล นาน ฯ


เส้นลากภายใน เป็นพระโอวาทซ้อน คำว่า " S H I T ! "
^^จากภาพบน^^
โอวาทแห่งความเป็นจริง (๓)

(จาก พระโอวาทซ้อนพระโอวาท คำว่า SHIT!)

อนุตร ธรรม ให้ สาม สิ่ง มัว ปลง ใจ เชื่อ

มาร ชักนำ ร้าย เหลือ หาก ยัง คง ไม่ แจ้ง

เป็น เวร กรรม แห่ง พุทธ ศาสน์ อีก นาน หนัก

ภัย คน ชักนำ สู่ คน เพราะ มาร คง หนุนนำ

ร้าย ถลำ ผิด หลง ย่อม ถูก กลืน เคี้ยว กิน ฯ

..........................................................

พระโอวาท ซ้อนพระโอวาท "K.O." (Knock Out)

อนุตร มาร เป็น ภัย ร้าย
ชักนำให้คนผิดหลง
คนพุทธหากมัวปลง
ไม่นานคงถูกกลืนกิน ฯ

..........................................................

บทอาศิรวาท (เพิ่มเติม)

ส่งเสด็จ อนุตรธรรม มารดาร้าย
กับลูกไส้ เปรตผี อสูรสิง
จงรีบกลับ นิพพานลวง ป่วงภพจริง
อย่าได้หยิ่ง นึกว่ารอด หรือปลอดภัย

ล้มตะเกียง ล้างสถาน จัดการที่
โต๊ะเก้าอี้ โละขน จนชุดใหญ่
เรียกซาเล้ง ขับตระเวน ประเคนไป
ถวายให้ พระอาราม ทำบุญเอย ฯ

คณะตีแผ่ความจริง ลัทธิธรรมปฏิรูป
ถล่มสถานธรรมจอมปลอมแห่งมารลวงหลอกพุทธศาสนิกชนให้หลงผิด
ปัจจุบัน สถานธรรมอันล้มลงเพราะความเป็นจริง ได้ปรากฏขึ้นแล้ว
ปัจจุบัน ผู้กลับใจจากมิจฉามรรคได้ปรากฏขึ้นแล้ว
ปัจจุบัน ความเป็นจริงได้ตีแผ่กว้างไพศาลออกไปแล้ว
อนาคต ย่อมปรากฏ นิมิตหมายที่ดียิ่งกว่าปัจจุบันนี้ โดยแท้เทียว ฯ

ฮุ ฮุ ถอยยยยยยยยยย


โอวาทซ้อนโอวาทของแท้ต้องเขียนโดยบุคคลคลที่มีสติสัมปชัญญะเป็นปกติ..ไม่ต้องไปเรียกผีเปรตที่ใหนมาสิงสู่ ไม่ต้องเรียกมารที่ใหน และไม่ไปดึงเอาสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลายมาแอบอ้างเป็นตัวเองให้เป็นบาปแก่ตัว ...


ที่มา >>https://www.facebook.com/TiphaeKhwamCringLaththiThrrmPtirup

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น