วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2557

ยุคสามกัปสุดท้าย(วิกิพีเดีย)ยุคสามกัปสุดท้าย
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
_____________________________________
ยุคสามกัปสุดท้าย(จีน三期末劫) เป็นความเชื่อทางอันตวิทยา

ของลัทธิบัวขาว และได้สืบทอดมาจนกลายเป็นคำสอนหลักของลัทธิ

อนุตตรธรรมในปัจจุบัน[2]ความเชื่อนี้ระบุว่าในช่วงปลายกัป

พระแม่องค์ธรรมได้แบ่งธรรมกาล (陽) ออกเป็น 3 ยุค คือ 

ยุคเขียวของพระทีปังกรพุทธเจ้า 

ยุคแดงของพระศากยมุนีพุทธเจ้า ซึ่งสิ้นสุดไปแล้ว 

และปัจจุบันคือยุคขาวของพระเมตไตรยพุทธเจ้า[3]

พัฒนาการ

ศาสนาพุทธในประเทศจีนมีความเชื่อว่าโลกกำลังเข้าสู่ยุคเสื่อม

เนื่องจากเป็นช่วงปลายกัป ลัทธิบัวขาวซึ่งเกิดขึ้นสมัยราชวงศ์หยวน

ได้รับความเชื่อนี้แล้วนำมาพัฒนาต่อว่า เพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้

พ้นทุกข์ พระแม่องค์ธรรมได้แบ่งธรรมกาลออกเป็น 3 ยุค คือ 

ยุคเขียว ยุคแดง และยุคขาว แต่ละยุคได้ส่งพระพุทธเจ้ามาปกครอง

แตกต่างกัน เพื่อทำหน้าที่ฉุดช่วยสรรพสัตว์ 

โดยยุคเขียวเป็นของพระทีปังกรพุทธเจ้า 

ยุคแดงของพระศากยมุนีพุทธเจ้า 

และยุคขาวของพระเมตไตรยพุทธเจ้าซึ่งจะมาถึงในอนาคต 

เมื่อสิ้นสุดแต่ละยุคจะมีงานชุมนุมชื่อหลงหัวฮุ่ย (จีน龍華會) จัด

ขึ้นที่วิมานของพระแม่องค์ธรรม[4] เพื่อให้ผู้ที่บรรลุธรรมในแต่ละยุคได้

มาประชุมร่วมฉลองกันและถวายรายงานต่อพระแม่องค์ธรรม ความ

เชื่อนี้ได้สืบทอดและพัฒนาต่อมาในลัทธิเซียนเทียนเต้าและลัทธิ

อนุตตรธรรมตามลำดับ


ลัทธิอนุตตรธรรมยังได้ผสานความเชื่อเรื่องสามกัปสุดท้ายเข้ากับ

ความเชื่อเรื่องไตรรัตน์ โดยถือว่าแต่ละยุคมีลัญจกรและสัจคาถา

กำกับแต่งต่างกัน ดังนี้

ภาพบน : วิธีประสานมือเป็นลัญจกรรูปรากบัวประจำยุคขาว

ธรรมกาลระยะเวลาผู้ปกครองธรรมกาลรหัสคาถาลัญจกรจำนวนภัยพิบัติจำนวนผู้บรรลุธรรม (คน)งานชุมนุมอริยะ
ยุคเขียว1886 ปี (3,086-1,200 ก่อน ค.ศ.)พระทีปังกรพุทธเจ้าอู๋เลี๋ยงโซ่วฝอ (จีน無量壽佛)รูปใบบัว9200,000อิงเถาฮุ่ย (櫻桃會)
ยุคแดง3,114 ปี (1,200 ก่อน ค.ศ. - ค.ศ. 1912)พระศากยมุนีพุทธเจ้าหนันอู๋อาหมีถัวฝอ (จีน南無阿彌陀佛)รูปดอกบัว18200,000ผันเถาฮุ่ย (蟠桃會)
ยุคขาว10,800 ปี (ค.ศ. 1912 - ปัจจุบัน)พระเมตไตรยพุทธเจ้าอู๋ไท่ฝอหมีเล่อ (จีน無太佛彌勒)[5]รูปรากบัว819,600,000หลงหัวฮุ่ย (龍華會)

อ้างอิง[แก้]

  1. Jump up ศภนิมิต (นามแฝง), คุณวิเศษแห่งวิถีอนุตตรธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ : ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, ม.ป.ป., หน้า 70-71
  2. Jump up "Three Stages Final Kalpa"Encyclopedia of Taiwan. 2013. สืบค้นเมื่อ 6 February 2014.
  3. Jump up ศุภนิมิต, สายทอง (พงศาธรรม ๑), กรุงเทพฯ : ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, ม.ป.ป., หน้า 18-21
  4. Jump up Naquin, Susan (1976). "Inspiration: The Organization and Ideology of White Lotus Sects"Yale University Press. สืบค้นเมื่อ 6 February 2014.
  5. Jump up Introduction to I Kuan Dao Cult, TAOLEAKS.ORG, Retrieved 6 February 2014

---------____________________________________---------จากข้างบนเรื่อง ยุคสามกัปสุดท้าย เป็นผลงานที่เพื่อนเราได้ทำเอาไว้ใน...วิกิพีเดีย...
หลังจากที่วิกิพีเดียคลอดผลงานเปิดโปงลัทธินี้มาหลายเรื่องแล้ว 

เรื่องนี้ก็ช่วยยืนยันได้ว่าลัทธินี้ป่าวประกาศมาตลอดว่ายุคของ
พระพุทธเจ้าโคดมหมดไปแล้วจริง ๆ ซึ่งการแต่งเรื่องนี้ขึ้นมาก็ไม่มีหลักฐานอะไรมาอ้างอิงได้ และถ้าหากว่ายุคของพระพุทธเจ้าโคดมหมดแล้วจริง ๆ ก็แปลว่าการเข้าวัด ไส่บารต ฟังเทศน์ คงจะไม่ทันเวลาและไม่มีประโยชน์ซะแล้วสำหรับลัทธินี้แต่กระนั้นก็อาจจะไปด้วยประเพณีที่ขัดเสียไม่ได้ แต่อย่างไรก็คงจะไม่ทันสมัยเท่ากับไปเข้าสถานธรรมในลัทธิจะดีกว่าเป็นใหน ๆ 

แต่ผมแปลกใจอยู่อย่างนึงนะว่า ทำไมตัวเลขผู้บรรลุธรรมในยุคขาว

ซึ่งเป็นอนาคตแท้ ๆ แต่ทำไมถึงได้มีออกมาบอกกันแล้วคือ 9,600,000 คน 

ทั้ง ๆ ที่ตามความเชื่อของลัทธินี้ยุคขาวยังไม่หมดไป 

แต่ปรากฏว่าตัวเลขคนบรรลุธรรมที่จะได้ไปงานเลี้ยง... หลงฮว่าฮุ่ย

บนนิพพานกลับมีออกมาก่อน 

อ้าว...แบบนี้ก็แสดงว่าถูกกำหนดมาแล้วน่ะสิ 

หวยล๊อก  เลขล๊อก  ใช่ใหม่แบบนี้???

ถ้างั้นลูกศิษย์คนใหนที่ไม่ได้อยู่ในโผที่พระแม่ล๊อกไว้

ทำดีให้ตายก็คงไม่ได้ไปงาน หลงฮว๋าฮุ่ย หรอกนะคราบ !