วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556

ประกาศฉบับที่ ๒ประจักษ์หลักฐาน สิ่งที่เราทำการประกาศเรียกร้อง

สืบเนื่องจากประกาศฉบับแรก >>
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=309324655844572&set=pb.270304969746541.-2207520000.1375016851.&type=3&theater

เราประกาศให้ลัทธิมารเดียร์ถีย์ หยุดเอาพระพุทธศาสนา ไปแอบอ้างไม่ว่าทางใด แม้แต่การเอารูปเคารพไปตั้งประกอบตะเกียงผีองค์ธรรม

ถามว่า เป็นสิ่งที่เป็นไปได้หรือ...?

ตอบได้เต็มปากเต็มคำว่า ได้จ๊ะ ได้แน่ๆ...
เพราะลัทธิสันขวานนี้ สิ่งเคารพสิ่งเดิม สิ่งเดียวที่คู่กับลัทธิสืบมา คือตะเกียงพระเจ้า 1 ดวง (เพราะเป็นลัทธิบูชาไฟ มานิ ที่แปรสภาพมา)

เวลาบูชา ก็ตั้งเครื่องบูชาแบบจีน กระถางธูป เทียนคู่ เครื่องเซ่น
ต่อมาก็พัฒนาเทียนให้เป็นการใช้ตะเกียงน้ำมันชนิดเดียวกับตะเกียงพระเจ้านั่นแหละ แต่คงรูปลักษณะความเป็นเทียนไว้พองาม เพื่อความสะดวก สวยงาม จุดได้นานและสะอาดกว่าเทียน
จวบจนปัจจุบัน มันจึงกลายเป็นตะเกียงสามดวง ดังนี้...

จนยุคที่อ้างพระเมตไตรยแผ่ขจรขจายสำเร็จผล และจากสันดานแห่งการแอบอ้าง สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือความเชื่อถือศรัทธา 
จึงต้องเอารูปเคารพมาหลอกเป็นเครื่องเจริญศรัทธาให้ผู้อื่นเข้าใจผิด ...และทำให้การบูชาสิ่งเคารพของลัทธิ มันดูมีอะไรขึ้นมา
(ศัพท์วัยรุ่นเขาเรียกว่า พร็อพ อ่ะ !!)
ที่มามันจึงเป็นเช่นนี้แล...

ดังนี้ ถ้าหากถือเอาตามความเป็นจริง ในคติลัทธิมารนี้ เมื่อไม่ต้องเอารูปเคารพจากพระพุทธศาสนามาตั้งขนาบตะเกียง ถามว่า มันจะประกอบพิธีได้ไหมจ๊ะ ?>> ทำไมจะไม่ได้ สังเกตให้ดีครับ ภาพทุกภาพ ไม่มีพระพุทธรูป ไม่มีรูปเคารพพระโพธิสัตว์ อาทิ พระเมตไตรย์ ที่สถานธรรมลัทธิทุกแห่งต้องมี (ไว้แอบอ้าง)

(ยกเว้นภาพขวาบน ที่ใช้ฉากรูปพระโพธิสัตว์กวนอิม แต่ไม่มีรูปลอยองค์อะไรตั้งโต้ะเลย) 

ดังนี้ ถ้าลัทธิมารเดียรถีย์นี้ จะนำเอาสัญลักษณ์ และสิ่งสื่อแสดงถึงความเป็นพุทธศาสนา ที่ใช้แอบอ้างอยู่ ออกไปจากแท่นบูชาประกอบพิธีของลัทธิเสีย มัน "ไม่ตาย" กันหรอกนะจ๊ะ...

ทั้งนี้ จะตายก็ตรงแค่ว่า เพิ่มความยากลำบากในการแอบอ้าง แอบแฝง อาศัยศรัทธาในพระศาสนามาเป็นประโยชน์แก่ลัทธิ อาศัยคำสอนบิดเบือน มาสร้างสาระให้ลัทธิน่าเชื่อ น่าศรัทธา 
ย่อมเหลือแต่การหลอกลวงมอมเมากันเองอยู่ในกะลาสืบไป ก็เท่านั้น 

และสิ่งที่จะปรากฏตามมาอย่างชัดเจนในทันที ก็คือ 
ถ้าลัทธิมารร้ายบาปหนานี้ เลิกใช้พระพุทธศาสนาบังหน้า แอบอ้าง ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทั้งสัญลักษณ์สื่อแสดง คำสอน การพาดพิงอิงแอบ การปรามาส การหลอกลวงให้ผู้คนเข้าใจผิด อย่างที่เป็นกันอยู่ ฯลฯ แล้ว

ทางเราคณะตีแผ่ความจริงฯ และบรรดาพุทธศาสนิกชน ที่เห็นภยันตรายจากการกระทำของพวกคุณ ลัทธิมารอนุตรธรรม... 
ก็จะไม่ยุ่งกับพวกคุณอีก ต่างคนต่างอยู่ 
อยากจะสอนอะไรของพระแม่ก็สอนไป
ถ้าไม่กระทบกระทั่งกับพระพุทธศาสนา แม้ในภาคส่วนใดๆ ทุกกรณี...

พวกคุณ "กล้า" พอที่จะทำไหมล่ะ ?
พวกคุณ "กล้า" ยอมรับความจริงไหมล่ะ ?
ลัทธิมารเดียรถีย์อนุตรธรรม...


หมายเหตุ : เด็กหน้าแท่น ในรูปขวาบน ไม่ใช่หนึ่งในคณะตีแผ่ความจริง บรรดาสาวกไม่ต้องสืบร่องรอยตามเพื่อจะประทุษร้าย ...มันจะผิดฝาผิดตัว นะจ๊ะ !!!ที่มา
ตีแผ่ความจริงลัทธิธรรมปฏิรูป
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=409297272513976&set=pb.270304969746541.-2207520000.1379085907.&type=3&theater

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น