วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2556

ประกาศ : ห้ามนำรูปเคารพแห่งพุทธศาสนาไปเกี่ยวข้อง

ภาพบน ^^โต๊ะพระในสถานธรรมของลัทธิอนุตตรธรรม


**ประกาศ** 

ขอเรียกร้อง ให้ห้องทำพิธีของลัทธิอนุตรธรรมทั้งหมด ห้ามประดิษฐานพระพุทธรูป ทั้งแบบเถรวาท มหายานและวัชรยาน ทุกรูปแบบ รวมทั้งสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ..

-พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (หรือ พระกวนอิม) 
-พระโป่วต้อห่อเสียง (หลวงพ่อย่ามใหญ่) หรือที่เชื่อกันว่าเป็นพระชาติหนึ่งของพระเมตไตรยบรมโพธิสัตว์
-และพระโพธิธรรม พระสังฆปรินายกเว่ยหล่าง พระอรหันต์จี้กง อันเป็นพระภิกษุผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ในบวรพระพุทธศาสนา ที่ประเทศจีน ที่ถูกดึงไปแอบอ้าง เท่านั้น โดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับลัทธิอีคว้านเต้า แต่อย่างใด

รวมทั้ง ห้ามประดิษฐาน รูปปั้น หรือ รูปหล่อ หรือ รูปวาด หรือ พระนามที่เขียนด้วยตัวอักษรไทย หรือ จีน หรือทุกภาษา อันจะสื่อให้ บุคคลทั่วไปเห็นว่า เป็นส่วนหนึ่ง หรือเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท มหายาน วัชรยาน

อันจะทำให้บุคคลทั่วไป หลงเชื่อว่าเป็นพระพุทธศาสนา โดยที่ลัทธินี้ มีคำสอนที่บิดเบือน แอบอ้าง และแทรกแซง เป็นอันตรายพระพุทธศาสนา*** ขอให้ลัทธินี้ ตั้งเฉพาะเทวรูป ของลัทธิหรือศาสนาอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาทุกนิกาย ***

โดยขอให้ลัทธินี้ ตั้งเฉพาะตะเกียง และ/หรืออักษรภาษาต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง กับพระพุทธศาสนา เท่านั้น*******และลัทธิจงหยุดเอาศัพท์ทางพระพุทธศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องผสมโรงสอน คำสอนและโอวาทของลัทธิอย่างเด็ดขาด

ให้ลัทธิจงหยุดการประทับทรง โดยการเอาพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ พระอรหันต์ จนถึงบรรดาพระพุทธสาวกไม่ว่าในยุคใด อันจะสื่อแสดงถึงพระพุทธศาสนาได้ ในทุกกรณี

ให้ลัทธิ จงกำจัดคำสอน โอวาทลวงโลก ที่ใช้พระนามแห่งพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ พระอรหันต์ พระพุทธสาวกต่างๆ ที่ส่อแสดงให้เข้าใจว่าเป็นคำสอนในพระพุทธศาสนา จนเป็นส่วนหนึ่ง หรือเป็นพระพุทธศาสนา ทั้งหมดทั้งสิ้น !!!
ภาพบน ^^โต๊ะพระในสถานธรรมของลัทธิอนุตตรธรรม


ที่มา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น