วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2557

อาจารย์จิ้งคงตอบปัญหาอนุตตรธรรมลัทธิอนุตรธรรมไม่ใช่พุทธศาสนา 

佛教與一貫道的區別
พระอาจารย์จิ้งคงภิกษุมหายานคนสำคัญตอบชัดเจน


**คำถาม
ช่วงนี้พวกลัทธิอนุตรธรรมกำลังทำลาย­หลักพุทธศาสนา โดยเผยแพร่ไปทั่วแถบแม่น้ำมู่ตันในมณฑลเฮยหลงเจียง ขอให้ท่านอาจารย์เมตตาอธิบาย ว่าลัทธิอนุตรธรรมกับพุทธศาสนาต่างกันอย่า­งไร 


**ตอบ

ดูความแตกต่างได้ง่ายๆคือ พุทธศาสนาจะต้องอ้างอิงหลักพระคัมภีร์ คัมภีร์ในที่นี้หมายถึงต้องมีการอ้างอิงไว้ใน"พระไตรปิฎก"เท่­านั้น เพราะคัมภีร์อื่นๆก็มีการปลอมแปลงได้ หากในพระไตรปิฏกไม่มีกล่าวเอาไว้ นั่นก็แสดงว่าเชื่อไม่ได้ หากมีแสดงเอาไว้(ในพระไตรปิฎก) รับรองไม่มีปัญหา ดังนั้นพระไตรปิฏกคือหลักการที่แท้จริงของพุท­ธศาสนา ซึ่งจะต้องถือหลักนี้นำไปศึกษาและปฎิบัติต­าม นี่คือพุทธศาสนาที่แท้จริง ถ้าหากไม่อิงตามหลักพระไตรปิฎกแล้ว ก็ไม่ใช่พุทธศาสนาอย่างแน่นอนจุดนี้พวกเราจะต้องแบ่งแยกออกให้ชัดเจน เมื่อก่อนมีคนถามอาตมาว่า ลัทธิฝ่าหลุนกงเป็นพุทธศาสนาหรือไม่ อาตมาตอบว่าสิ่งที่ฝ่าหลุนกงสอนไม่มีในพระ­ไตรปิฎก ดังนั้นก็ไม่ใช่พุทธศาสนา

ถ้าหากพวกเขาอ้างว่าเป็นศาสนาพุทธจริง คัมภีร์ในพุทธศาสนามีมากมาย ไม่ว่าจะอิงหลักคัมภีร์ใดมาถือปฏิบัติ ล้วนนับว่าเป็นพุทธศาสนา เป็นศิษย์ของพระพุทธองค์ ให้พวกเธอเอาหลักนี้ไปพิจารณา ก็จะแยกแยะได้ถูกต้องวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

นักพรตเต๋าประกาศเตือนภัยลัทธิอนุตตรธรรมประกาศ
กลุ่มนักพรตเต๋าประเทศไทย


เนื่องด้วยมีบางลัทธินิกายได้ออกมากล่าวว่า พระแม่ซีหวังหมู่ คือพระแม่อนุตรธรรมมารดา ทรงสร้างสรรพสิ่ง และจักรวาลรวมถึงสร้างองค์ ตรีวิสุทธิเทพ(三清ซานชิง)นั้น แท้ที่จริงแล้วพระแม่ซีหวังหมู่ กับพระอนุตรธรรมมารดา ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันแต่ประการใด เนื่องจาก

1. ไม่มีหลักฐานในด้านเทววิทยาของศาสนาเต๋าที่บอกว่า พระแม่ซีหวังหมู่ หรือ เหยาฉื่อจินหมู่ คือองค์เดียวกับ อนุตรธรรมมารดา

2.ในพระคัมภีร์เต้าจ้าง道藏 ซึ่งเป็นคัมภีร์หลักในศาสนาเต๋าก็ไม่มีหลักฐานกล่าวอ้างถึงความเชื่อข้างต้น

3.ศาสนาเต๋าไม่มีหลักคำสอนเรื่อง 收圓(โซวหยวน เหลาหมู่ส่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงมาโปรดสัตว์ให้กลับไปสวรรค์) ซึ่งคำสอนเหล่านี้จะมีแค่เฉพาะในหมู่คนลัทธินิกาย อีก้วนเต้าเท่านั้น

4.พระแม่ซีหวังหมู่ตามคติของศาสนาเต๋า ท่านเป็นประมุขของเซียนฝ่ายผู้หญิง ที่ครองสวรรค์ตะวันตก ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสร้างโลก แต่อย่างใด

ผู้ศึกษาเต๋าพึงพิจารณาอย่างรอบคอบ และศึกษาถึงที่มาที่ไปก่อน จะได้ไม่เข้าใจผิดกับคำสอนของลัทธินิกายอื่น ที่พยายามจะยืมชื่อและเทพเจ้าของศาสนาเต๋าไปเป็นเครื่องมือเผยแพร่ลัทธิของตนเอง

จึงเรียนมาเพื่อชี้แจ้งเพื่อทราบและ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
ลงชื่อ.........................................
นักพรตเฉินโหลจื่อ
ลงชื่อ.........................................
นักพรตเฉินโหลลี้ 

ลงชื่อ.........................................
นักพรตหลินโหลทง
ลงชื่อ.........................................
นักพรตเฉินโหลต๊า
ลงชื่อ.........................................
นักพรตหวางโหลเจี่ยน
ลงชื่อ.........................................
นักพรตโหลเฉวียน
(ลงตราประทับ)ที่มา
ประกาศ กลุ่มนักพรตเต๋าประเทศไทย
กลุ่มศาสนาเต๋าแห่งประเทศไทยออนไลน์