วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ขอเรียกร้องลัทธิอนุตตรธรรม

1 ลัทธิอนุตรธรรมอยากสอนว่า เหลาหมู่ หรือ อนุตรธรรมมารดา เป็นพระเจ้าสูงสุดของลัทธิก็สอนไปสิ
 แต่การสอนของอนุตรธรรมที่สอนว่า พระพุทธเจ้า ได้รับการประทานพระธรรมจาก เหลาหมู่ ให้มาสอนคน
หรือการที่ อนุตรธรรม สอนว่าพระอรหันต์ในศาสนาพุทธ ต้องได้รับการเปิดจุดญาณทวาร ต้องได้รับรหัสลับ 5 พยางค์ คือ อู่ ไท่ ฝอ หมี เล่อ จากลัทธิอนุตรธรรม และต้องได้รับการถ่ายทอด รหัสมือ (มุทรา หรือ ลัญจกร) จากอนุตรธรรมเสียก่อน จึงจะเข้าแดนพระนิพพานได้
การที่ ลัทธิอนุตรธรรม สอนเช่นนี้ กล่าวเช่นนี้ เป็นการกล่าวสอนบิดเบือนให้ร้ายและบ่อนทำลายคำสอนของศาสนาพุทธอย่างชัดเจน

2 ลัทธิอนุตรธรรมอยากสอนว่า นิพพาน หรือ สวรรค์ หรือ แดนสุขาวดี ของ อนุตรธรรม เป็นสระบัวก็สอนไป
แต่อย่ามาสอนว่านิพพานของอนุตรธรรม กับ นิพพานของศาสนาพุทธเป็นที่เดียวกัน เป็นอันเดียวกัน
การที่ ลัทธิอนุตรธรรม สอนว่านิพพานเป็นสระบัว และสอนว่านิพพานของอนุตรธรรมกับนิพพานของศาสนาพุทธเป็นสถานที่เดียวกันนั้นเป็นการกล่าวสอนบิดเบือนคำสอนของศาสนาพุทธอย่างชัดเจน

3 อนุตรธรรมสอนเรื่องการกินเจ สาวกของลัทธิต้องกินเจก็สอนไป
หรือลัทธิอนุตรธรรมจะสอนว่าการกินเจเป็นการสร้างบุญกุศล คนกินเจเป็นคนดีมีเมตตาคนกินเนื้อเป็นพวกใจคอโหดเหี้ยมเป็นยักษ์มารก็สอนไปเถิดชาวพุทธไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับเรื่องพวกนี้  เพราะในมุมมองของศาสนาพุทธไม่มีใครว่า ไม่มีใครห้ามการกินเจ
แต่อย่ามาสอนว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ชาวพุทธกินเจ  การกล่าวเช่นนั้นเป็นการกล่าวสอนบิดเบือนคำสอนของ ศาสนาพุทธอย่างชัดเจน

4 อนุตรธรรมสอนว่า จะไปสวรรค์นิพพานของอนุตรธรรมได้ ต้องมี รหัสลับ และ ท่ามือ (ลัญจกร ควรเรียกว่า มุทรา มากกว่า) จึงจะเข้าประตูสวรรค์ ประตูนิพพาน (สระบัว)ได้ ก็สอนไปเถอะไม่มีใครว่าไม่มีใครคัดค้าน
แต่อย่ามากล่าวสอนว่า พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายต้องได้รับการถ่ายทอด รหัสลับ และ ท่ามือ จาก อนุตรธรรมเสียก่อนจึงจะเข้าสู่นิพพานได้  เพราะการกล่าวสอนแบบนั้น เป็นการกล่าวสอนบิดเบือนคำสอนของศาสนาพุทธอย่างชัดเจนและร้ายแรงมาก

ส่วนเรื่องการทรงเจ้าเข้าผี การเปิดจุดเปิดทวาร อะไรนั้นถ้าไม่เอาพระพุทธเจ้า ไม่เอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่เอาพระสงฆ์ในศาสนาพุทธไปยุ่งเกี่ยวด้วย ข้าพเจ้าก็ไม่ได้คัดค้านหรือต่อต้านอะไร
เพราะการเข้าทรง ในลัทธิ ในศาสนาอื่น ๆ ก็มีที่ลัทธิ ศาสนา ความเชื่ออื่น ๆ เขาทำ ๆ กันอยู่ก็ไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรต่อศาสนาพุทธหรือคำสอนของพระพุทธเจ้า เช่น การเข้าทรง เทพ เซียน ของศาลเจ้าต่าง ๆ ในลัทธิเต๋า ในเทศการกินเจ การเข้าทรงผีฟ้า ผีแถน ผีปู่ย่าตายาย ผีบรรพบุรุษ ของพวกชนเผ่าต่าง ๆ การเข้าทรงผีฟ้า ของชาวผู้ไท ชาวญ้อ ชาวข่า 
การเข้าทรงปู่แสะย่าแสะ ของชาวลั๊วะ เมืองเชียงใหม่  การเข้าทรงปู่เยอ ย่าเยอ ของชาวเมืองหลวงพระบางเขาก็ทำกันไปตามความเชื่อของเขาไม่กระทบกะเทือนต่อศาสนาอื่นความเชื่ออื่น
แต่การที่ ลัทธิอนุตรธรรม เข้าทรงพระพุทธเจ้า เข้าทรงพระอรหันต์ในศาสนาพุทธ เช่น เข้าทรงพระมหากัสสปะ เข้าทรงพระอานนท์ เป็นการเข้าทรงที่กระทบกระเทีอนต่อคำสอนและความเชื่อ ของศาสนาพุทธ อย่างชัดเจน

เขียนโดยพระอั๋น ธัมมปาโล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น