วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2557

อาจารย์จิ้งคงตอบปัญหาอนุตตรธรรมลัทธิอนุตรธรรมไม่ใช่พุทธศาสนา 

佛教與一貫道的區別
พระอาจารย์จิ้งคงภิกษุมหายานคนสำคัญตอบชัดเจน


**คำถาม
ช่วงนี้พวกลัทธิอนุตรธรรมกำลังทำลาย­หลักพุทธศาสนา โดยเผยแพร่ไปทั่วแถบแม่น้ำมู่ตันในมณฑลเฮยหลงเจียง ขอให้ท่านอาจารย์เมตตาอธิบาย ว่าลัทธิอนุตรธรรมกับพุทธศาสนาต่างกันอย่า­งไร 


**ตอบ

ดูความแตกต่างได้ง่ายๆคือ พุทธศาสนาจะต้องอ้างอิงหลักพระคัมภีร์ คัมภีร์ในที่นี้หมายถึงต้องมีการอ้างอิงไว้ใน"พระไตรปิฎก"เท่­านั้น เพราะคัมภีร์อื่นๆก็มีการปลอมแปลงได้ หากในพระไตรปิฏกไม่มีกล่าวเอาไว้ นั่นก็แสดงว่าเชื่อไม่ได้ หากมีแสดงเอาไว้(ในพระไตรปิฎก) รับรองไม่มีปัญหา ดังนั้นพระไตรปิฏกคือหลักการที่แท้จริงของพุท­ธศาสนา ซึ่งจะต้องถือหลักนี้นำไปศึกษาและปฎิบัติต­าม นี่คือพุทธศาสนาที่แท้จริง ถ้าหากไม่อิงตามหลักพระไตรปิฎกแล้ว ก็ไม่ใช่พุทธศาสนาอย่างแน่นอนจุดนี้พวกเราจะต้องแบ่งแยกออกให้ชัดเจน เมื่อก่อนมีคนถามอาตมาว่า ลัทธิฝ่าหลุนกงเป็นพุทธศาสนาหรือไม่ อาตมาตอบว่าสิ่งที่ฝ่าหลุนกงสอนไม่มีในพระ­ไตรปิฎก ดังนั้นก็ไม่ใช่พุทธศาสนา

ถ้าหากพวกเขาอ้างว่าเป็นศาสนาพุทธจริง คัมภีร์ในพุทธศาสนามีมากมาย ไม่ว่าจะอิงหลักคัมภีร์ใดมาถือปฏิบัติ ล้วนนับว่าเป็นพุทธศาสนา เป็นศิษย์ของพระพุทธองค์ ให้พวกเธอเอาหลักนี้ไปพิจารณา ก็จะแยกแยะได้ถูกต้องไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น