วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

นักพรตเต๋าประกาศเตือนภัยลัทธิอนุตตรธรรมประกาศ
กลุ่มนักพรตเต๋าประเทศไทย


เนื่องด้วยมีบางลัทธินิกายได้ออกมากล่าวว่า พระแม่ซีหวังหมู่ คือพระแม่อนุตรธรรมมารดา ทรงสร้างสรรพสิ่ง และจักรวาลรวมถึงสร้างองค์ ตรีวิสุทธิเทพ(三清ซานชิง)นั้น แท้ที่จริงแล้วพระแม่ซีหวังหมู่ กับพระอนุตรธรรมมารดา ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันแต่ประการใด เนื่องจาก

1. ไม่มีหลักฐานในด้านเทววิทยาของศาสนาเต๋าที่บอกว่า พระแม่ซีหวังหมู่ หรือ เหยาฉื่อจินหมู่ คือองค์เดียวกับ อนุตรธรรมมารดา

2.ในพระคัมภีร์เต้าจ้าง道藏 ซึ่งเป็นคัมภีร์หลักในศาสนาเต๋าก็ไม่มีหลักฐานกล่าวอ้างถึงความเชื่อข้างต้น

3.ศาสนาเต๋าไม่มีหลักคำสอนเรื่อง 收圓(โซวหยวน เหลาหมู่ส่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงมาโปรดสัตว์ให้กลับไปสวรรค์) ซึ่งคำสอนเหล่านี้จะมีแค่เฉพาะในหมู่คนลัทธินิกาย อีก้วนเต้าเท่านั้น

4.พระแม่ซีหวังหมู่ตามคติของศาสนาเต๋า ท่านเป็นประมุขของเซียนฝ่ายผู้หญิง ที่ครองสวรรค์ตะวันตก ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสร้างโลก แต่อย่างใด

ผู้ศึกษาเต๋าพึงพิจารณาอย่างรอบคอบ และศึกษาถึงที่มาที่ไปก่อน จะได้ไม่เข้าใจผิดกับคำสอนของลัทธินิกายอื่น ที่พยายามจะยืมชื่อและเทพเจ้าของศาสนาเต๋าไปเป็นเครื่องมือเผยแพร่ลัทธิของตนเอง

จึงเรียนมาเพื่อชี้แจ้งเพื่อทราบและ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
ลงชื่อ.........................................
นักพรตเฉินโหลจื่อ
ลงชื่อ.........................................
นักพรตเฉินโหลลี้ 

ลงชื่อ.........................................
นักพรตหลินโหลทง
ลงชื่อ.........................................
นักพรตเฉินโหลต๊า
ลงชื่อ.........................................
นักพรตหวางโหลเจี่ยน
ลงชื่อ.........................................
นักพรตโหลเฉวียน
(ลงตราประทับ)ที่มา
ประกาศ กลุ่มนักพรตเต๋าประเทศไทย
กลุ่มศาสนาเต๋าแห่งประเทศไทยออนไลน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น